Meedoen

De eerste zaterdag van de maand ben je welkom. 

Theorie en praktijkgericht leren om natuurlijk te tuinieren in het voedselbos De Zoetenhof.

Op onze aanleg en onderhoudsdag
 staat er altijd een onderwerp op het programma dat te maken heeft met ecologisch tuinieren. Kom de natuur beleven, actief bezig zijn en kennis op doen!
Er zijn een 10-tal vaste werkdagen per jaar met telkens vooraf  initiatie waarop we eerst de nodige uitleg en kennis geven door een voedselbosbegeleider/Velt docent om dan in de praktijk aan de slag te gaan.

Zaterdag 6 mei:
scheuren/vermeerderen van kruidachtige planten en waterplanten
 Van 9u30 tot 12u15:  vermeerderen van planten door scheuren/afleggen. We gaan in de Zoetenhof bepaalde plantensoorten uitbreiden en vermeerderen.
Van 13u30 tot 16u30: hoe omgaan met woekerplanten en wilde planten: welke planten lenen zich goed als onderbegroeiing en welke planten gebruik je beter niet in een voedselbos. Hoe pakken we ze aan.
Wil je jou graag inschrijven,  stuur een bericht naar dezoetenhof@gmail.com of gsm Philippe 0498/77.17.83

Zaterdag 3 juni :

Van 9u30 tot 12u15:  hoe beheer of onderhoud je een bloemenweide en welke éénjarige planten kan je gemakkelijk laten groeien in een voedselbos die weinig onderhoud vragen en hun mannetje kunnen staan.  We gaan de bestaande bloemenweides aanpakken en éénjarigen zaaien of planten.
Van 13u30 tot 16u30: bomen en planten voeden met mulchplanten of organisch materiaal en nog dingen die moeten gebeuren voor de opentuindag van 4 juni.
 
Noteer alvast in jouw agenda de volgende data:
 
Zaterdag 1 juli
zaterdag 5 augustus
zaterdag 2 september
zaterdag 7 oktober
zaterdag 4 november

Onderwerpen  voor deze data zijn nog in te vullen maar de focus ligt op aanleg en beheer. Zoals stekken, snoeien, biodiversiteit stimuleren, bodemopbouw, bouwen van wilgenconstructies,… . 
 
Wil je jou graag inschrijven voor theorie en praktijkgerichte onderhoudsdag, stuur een bericht naar dezoetenhof@gmail.com of gsm Philippe 0498/77.17.83
Normaal zijn deze praktijk gerichte dagen gratis.
Afhankelijk van het onderwerp/lesgever of materiaal kan het soms zijn dat er een (vrije) bijdrage wordt gevraagd. Als dit het geval is wordt dit zeker vermeld. 
 

CURSUSSEN

Wij geven op regelmatige basis cursussen.  Klik op onderstaande link voor info over de eerst volgende cursus terug te vinden.

O.a. Maak van je tuin een natuurbelevenis,  enten, stekken, snoeien van fruit, …

Cursus voedseltuin of voedselbos voor beginners

cursus stekken van planten

Kijk in de rubriek agenda daar staan de nieuwe data van cursussen al vermeld maar zijn vaak nog niet publiek gemaakt.

 

Ben je student en heb je interesse voor voedselbossen, agro-forestry, 3- dimensionele landbouw, polycultuur, eetbare of natuurlijke tuinen? Doe je een studierichting in de tuin- of landbouw, groenmanagement, tuinarchitectuur of natuurlijk tuinieren en/of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in (fruit)bomen, kruiden, eetbare wilde planten of groenten?

Wil je meedenken en/of leren uit onze ervaringen of denk je er aan om op één of andere manier beroepsmatig mee bezig te zijn met deze materie? 

De Zoetenhof is niet vrij te bezoeken.