maandag, april 22, 2024
Laatste:

  Vzw

  De Zoetenhof is gestart begin 2018.  We willen de biodiversiteit in eigen omgeving aanmoedigen en onze kennis en ervaringen delen die toepasbaar zijn zowel in een (verkavelings)tuin, stadstuin als een voedselbos. Als Velt-buurtwerking willen we ons actief inzetten voor een ecologische leefomgeving. 

  Onder het motto “De beste tijd om een boom te planten is 20 jaar geleden. De beste tijd daarna is nu”, hebben we op 24 februari 2018 de eerste boom geplant op ons voedselbos. Het project “De Zoetenhof” heeft als doel van een weide van 10.000 m² een voedselbos te maken, maar we willen meer betekenen dan dat … 

  Dankzij de vele handen van vrienden, vrijwilligers en familie hebben we ondertussen meer dan 3000 bomen en heesters geplant. We steken her en der onze handen uit de mouwen. Of het nu knotten is van wilgen of meehelpen aanplanten van een bos of bosrand,  als het de natuur maar kan helpen. 

  In “De Zoetenhof ” (winter van 2017- 2018)  begonnen we met het maken van een plan. Belangrijk was om rekening te houden met de oriëntatie, de zon en hoe de grote en kleinere bomen op lange termijn zouden uitgroeien. Van dat oorspronkelijke plan zijn we ondertussen al een beetje afgeweken…  Je leert bij en in de praktijk ziet het er soms toch nog anders uit. De grote structuren zijn wel gebleven.

  De grote en kleine bomen, het lange gras en de veldbloemen, de mulch van het snoeihout dat in de bodem wordt opgenomen, zorgen samen voor een grote opslag van CO² en voor opname van fijn stof. De rijke bodem werkt als een spons waardoor er ook een betere waterhuishouding is.

  We willen via de ervaringen in ons voedselbos meer voeling krijgen met de natuur.  Wat voor rijk leven zit er allemaal in zo’n ecosysteem, boven- maar ook ondergronds? We willen een antwoord bieden op vooroordelen. Zo tonen we bv. aan dat tuinieren met de natuur i.p.v. tegen de natuur ook kan en dat gewassen kweken zonder chemische sproeistoffen mogelijk is. We willen ervaringen uitwisselen rond welke bomen- en plantencombinaties het goed doen, maar ook bv. over hoe een composttoilet werkt, wat natuurlijk imkeren is, hoe we vogels en waardevolle insecten kunnen aantrekken en welke dieren passen in een voedselbos. We zoeken uit welke doorlevende en eenjarige groenten het goed doen, hoe je een wilgenhut bouwt, hoe je je eigen planten kan vermeerderen en welke wilde planten medicinaal of eetbaar zijn.

  We geven graag informatie, duurzame tips en raad, waardoor we hopelijk veel mensen kunnen besmetten met de microbe die duurzaam tuinieren is. Hopelijk draagt dit ertoe bij dat de natuur dichter bij ons komt te staan en dat vele nieuwe diervriendelijke biotopen worden ontwikkeld. Maak van je tuin een natuurbelevenis! Een voedseltuin vol bloei, leven en voedsel voor mens en dier.

  Wil je ook een voedselbos(je) starten dan kan je met vragen bij ons terecht. We kunnen onze ervaringen delen. Zie contact. 

  Misschien heb je plaats om een bomenrij te zetten, bv. met knotwilgen, elzen of  Italiaanse populieren…  of misschien heb je ruimte om hagen te planten, bv meidoorn, Gelderse roos, hazelaars…  Het ecologisch nut van hagen is niet te onderschatten, wil je de biodiversiteit behouden en stimuleren. Heel wat diersoorten hebben zulke elementen nodig om zich op een veilige manier te kunnen verplaatsen en ze zoeken er ook bescherming. Veel dieren vinden via de heggen heel wat voedsel. Hagen zijn niet alleen belangrijk voor kleine dieren, ze zorgen er ook voor dat de regen beter opgevangen wordt zodat de grond beter bestand is tegen erosie, of ze zorgen voor extra schaduw voor vee bv. tijdens een hittegolf. 

  Studeer je tuinbouw of ben je ontwerper of ben je land- of tuinbouwer en overweeg je  om aan boslandbouw te doen. We geven je graag meer informatie.

  Op deze website staan de ervaringen gebundeld van zowel de kleine Zoetenhof als “de Grote Zoetenhof” en andere biotopen. Onder de rubriek foto’s bv. recente foto’s met bijhorende uitleg zien.

  Ook: in de Facebookgroep “Voedselbos De Zoetenhof” kan je de evolutie van ons voedselbos van nabij volgen.

  Het voedselbos is niet vrij te bezoeken. Zie contact.